Allie

eget opdræt efter Cebali’s Stardust (Enya) & Gamle Danere’s Multe (Ludvig)